Termeni și condiții

Prin acordul dvs. referitor la acesti Termeni si Conditii, dvs. declarati si garantati ca aveti 18 ani si capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul unei persoane juridice, sunteti o societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile din Romania, iar reprezentantii dvs. sunt in mod valabil autorizati sa exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice alt mod a Website-ul si/sau a Serviciilor.

1. Definiții

Anunt – oferta publica/lansata de un utilizator cu scopul de a fi publicata de catre www.targulfermierilor.ro prin intermediul Website-ului, cu privire la vanzarea sau inchirierea unui Produs.

Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii si care nu incalca limitele impuse prin acesti Termeni si Conditii.

Platformă – pagina/paginile de Internet, aplicațiile, instrumentele și alte echipamente ale www.targulfermierilor.ro și ale societăților și partenerilor comerciali afiliați acesteia, prin intermediul cărora se pune la dispoziție Serviciul.

Utilizator – o persoana fizica sau o societate care produce produse agricole și articole aferente și utilizează Platforma pentru a-si promova produsele.

Serviciul – serviciile comerciale și/sau activitățile care se oferă clientului de www.targulfermierilor.ro, inclusiv publicarea Anuntului.

2. Obligatii Targul Fermierilor

In furnizarea serviciilor, www.targulfermierilor.ro se angajeaza:            

– Sa promoveze Anunturile Utilizatorilor pe Platforma sa.

3. Obligatiile utilizatorilor

Utilizatorii au obligatia:

– Sa ofere pe www.targulfermierilor.ro informatii actualizate despre Produse;

– Sa informeze clientul de unde poate achizitiona Produsul din Anunt;

– Sa fie singurul responsabil si raspunzator pentru toate intrebarile, reclamatiile si/sau plangerile clientului cu privire la Produse;

Utilizatorul recunoaste ca:

– www.targulfermierilor.ro nu garanteaza ca serviciile sau platforma acesteia, inclusiv orice portal, software, hardware sau alte servicii, nu vor avea defecte sau defectiuni. In cazul in care apar erori, www.targulfermierilor.ro va depune toate eforturile pentru a rezolva aceste probleme cat mai repede posibil si nu va avea nici o responsabilitate in ceea ce priveste erorile, defectele sau defectiunile care apar in aceasta clauza.

– www.targulfermierilor.ro nu raspunde pentru eventualele prejudicii suferite de catre client sau de catre Utilizator.

– Utilizatorul care publica Anuntul este singurul responsabil pentru determinarea disponibilitatii si furnizarii produselor in conformitate cu comanda;

– Utilizatorul care publica Anuntul se obliga sa puna la dispozitia clientului lista de preturi;

– Divergentele intre Utilizator si client se rezolva pe cale amiabila, www.targulfermierilor.ro avand doar calitatea de mediator intre parti.

4. Garantii si despagubiri

Utilizatorul care publica Anuntul reprezinta, garanteaza si se angajeaza ca:

– Va efectua serviciile cu grija, pricepere si diligenta;

– Toate Produsele vor fi de o calitate excelenta, pregatite conform standardelor si conforme cu toate legile si regulamentele aplicabile (inclusiv, fara limitare, in ceea ce priveste siguranta alimentara, ambalarea si manipularea, precum si orice legislatie privind alimentele si bauturile si / sau sanatatea si siguranta);

– Spatiile in care sunt produse bunurile vor fi conforme cu toate legile si regulamentele aplicabile (inclusiv, fara a se limita la orice legislatie privind alimentele si bauturile si / sau sanatatea si siguranta si / sau reglementarile);

– Are toate permisele, permisiunile si consimtamintele care pot fi necesare pentru a-si produce si comercializa bunurile si obligatiile ce ii revin in temeiul prezentului Acord;

– Daca Utilizatorul care a publicat Anuntul isi inceteaza activitatea, inchide operatiunile pentru o perioada semnificativa sau nu este in masura sa mai ofere Produse clientilor sau sa indeplineasca orice obligatie fata de clienti, Utilizatorul va informa imediat www.targulfermierilor.ro si va sterge Anunturile de pe Website.

5. Materiale de marketing

– Utilizatorul care publica Anuntul este de acord ca numele lui/societatii sale, adresa, numar de telefon/e-mail si una sau mai multe fotografii ale Produselor sa fie publicate online de www.targulfermierilor.ro.

– Toate informatiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Platforma (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Utilizatorului care a publicat Anuntul, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

6. Confidentialitate

– Fiecare parte, angajatii, agentii sau subcontractantii acesteia sunt de acord sa pastreze in stricta confidentialitate toate informatiile confidentiale ale celeilalte parti pe care le pot obtine in temeiul prezentului acord. Dezvaluirea de catre oricare dintre parti se va face numai in cazul In care este necesara in scopul indeplinirii unei obligatii in temeiul prezentului acord sau in cazul in care acest lucru este impus de lege, de orice autoritate guvernamentala sau de reglementare sau de o instanta competenta. Aceasta clauza va ramane in vigoare dupa incetarea prezentului acord.

7. Limitare a raspunderii

– www.targulfermierilor.ro nu va fi in niciun caz raspunzator fata de Utilizatorul care publica Anuntul, pentru orice pierdere de profit sau orice pierdere indirecta sau consecventa rezultata din/sau in legatura cu prezentul Acord ; Aceasta clauza survine la incetarea prezentului acord.

8. General

Niciuna dintre parti nu va fi responsabila fata de cealalta parte ca rezultat direct al oricarei intarzieri sau neindeplinirii obligatiilor sale in temeiul prezentului acord ca rezultat al unui eveniment de forta majora. Daca un eveniment de forta majora impiedica una dintre parti sa-si indeplineasca obligatiile care ii revin in temeiul prezentului acord, pentru mai mult de patru saptamani, oricare dintre parti are dreptul de a denunta prezentul acord imediat, prin notificare scrisa.

Orice notificare sau alta comunicare transmisa unei parti in temeiul prezentului acord sau in legatura cu acesta va fi scrisa, adresata acelei parti la adresa specificata in detaliile contractului si va fi transmisa personal, trimisa prin posta de prima clasa preplatit sau alta serviciu de livrare, in zilele de lucru, curierat comercial sau e-mail.

www.targulfermierilor.ro isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral Termenii si Conditiile. Puteti accesa Termenii si Conditiile oricand pe Website-ul nostru.

Daca nu stergeti contul inregistrat pe Website, inseamna ca v-ati exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor si Conditiilor. Daca nu sunteti de acord cu modificarile propuse, singura optiune pe care o aveti este sa stergeti contul inregistrat pe Website sau sa nu mai accesati, sa vizitati sau sa utilizati, in orice mod, Website-ul.